CEED за корпорации

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Платформа за до-едукација

Истата е комплементарна на платформата за вмрежување и токму спојот од двете е тоа што го прави CEED уникатен производ. Истата доаѓа во две различни форми, едната форма е “размена на искуства” како објаснето подолу, додека пак другата форма е “специјализирани тренинзи”, исто објаснета понатаму.

Групни сесии за размена на искуства

Минимум 8 сесии на забрзан процес на учење, размена на искуства и прашања и одговори, предводени од докажани бизнис основачи во затворена средина или круг на доверба ограничен на 25 членови

Специјализирани тренинзи

Избор од 6 различни видови на тренинзи врз основа на фазата на расти и развој на компанијата, индивидуално прилагодени и интерактивни со цел овозможување на подобрување на есенцијални вештини - за тебе, твојот менаџерски тим, но и твоите вработени"

Групни сесии за размена на искуства

Минимум 8 сесии на забрзан процес на учење, размена на искуства и прашања и одговори, предводени од докажани бизнис основачи во затворена средина или круг на доверба ограничен на 25 членови

Специјализирани тренинзи

Избор од 6 различни видови на тренинзи врз основа на фазата на расти и развој на компанијата, индивидуално прилагодени и интерактивни со цел овозможување на подобрување на есенцијални вештини - за тебе, твојот менаџерски тим, но и твоите вработени"

Дознај повеќе
за нашата платформа
за до-едукација

  Специјализирани тренинзи

  Kласични обуки предводени од консултанти, предавачи и сертифицирани тренери со фокус на тренинзи кои се насочени кон менаџмент, од голема важност за компании кои имаат комплексни организации, хиерархија и систематизација. Тотал од 10 тренинзи апликативни за сениори, специјалисти, но и други нивоа на раководители.

  Founder’s circle

  Членки кои претставуваат одбор на директори кои се одговорни за дефинирање на стратегијата, мисијата и визијата на организацијaта како и годишниот план на истата

  ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА НАС

  25%

  проценет импакт врз просечниот раст на годишни приходи

  45%

  се развиле како лидери

  52%

  ја зголемиле својата бизнис мрежа

  85%

  повторно го продолжиле и обновиле членството

  25%

  проценет импакт врз просечниот раст на годишни приходи

  45%

  се развиле како лидери

  85%

  ја зголемиле својата бизнис мрежа

  100%

  нудиме 100% директна и искрена комуникација

  СПОНЗОРИ