CEED GROW

CEED GROW: Глобална програма за успешни претприемачи, генерација 12

Со CEED GROW до успешни бизнис одлуки

Во оваа ексклузивна CEED програма се селектираат 25 успешни претприемачи и топ менаџери во подем.

Програмата е специјализирана за сопственици на бизниси и топ менаџери.
Се спроведува на 18 локации на 4 континенти и веќе 12 генерации во Македонија.

ПРОГРАМА СО УСПЕХ НА 4 КОНТИНЕНТИ
12та ГЕНЕРАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА
ПРЕКУ 300 ПРЕТПРИЕМАЧИ ДО СЕГА

За кого е наменета CEED GROW?

CEED GROW е за тебе доколку:

Се прашуваш како понатаму со бизнисот во овие турболентни и неизвесни времиња

Сакаш да го пораснеш твојот бизнис

Сакаш да станеш важен играч во својата индустрија локално, регионално и глобално

Си сопственик/чка на компанија минимум три години

Си дел од фамилијарен бизнис којшто ќе го наследиш и развиваш

Си извршен директор/генерален менаџер на средна или голема компанија

КАКО ФУНКЦИОНИРА CEED GROW?

Во програмата CEED GROW добиваш:

8 сесии за размена на искуство

Работа со ментор 1:1

Нетворкинг и бизнис релации
Членство во CEED Бизнис клуб

* Сесиите за размена на искуства се одржуваат еднаш месечно
** Менторските средби, нетворкинг групите и другите активности во CEED бизнис клубот се одвиваат во текот на една календарска година.

Теми на сесиите за размена на искуства

ЛИДЕРСТВО
Лидерство и клучни прашања на кои секој претприемач треба да има одговор
РАСТ И РАЗВОЈ
Подготовка на компанијата за раст и развој во период на неизвесност
ПРОДАЖБА
Нови трендови за ефективна и повторлива продажба
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Управување со човечки капитал кој е се помалку достапен
ФИНАНСИИ
Финансии за претприемачи и финансиски dashboard
ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирање на развојот на компанијата преку фондови и алтернативни извори на капитал
МАРКЕТИНГ
Нови канали и иновации за ефективен маркетинг
СПЕЦИЈАЛНА ТЕМА
Купување и продавање на бизнис

Зошто да се вклучам во CEED GROW?

CEED GROW има уникатен модел којшто не го овозможува ниедна друга организација.
Успехот на програмата доаѓа од миксот на индивидуално учење и менторство, групна размена на знаења и искуства, информации за бизнис трендови кои им требаат на зафатените сопственици и менаџери, како и континуиран локален и глобален нетворкинг.

Информации и совети за бизнис трендови

Стручно оспособување низ 8 практични, неакадемски сесии, преку размена на искуства, знаење и идеи меѓу претприемачите.

Учење и менторство 1:1

Можност за бизнис советување со најдобрите македонски и регионални претприемачи. CEED GROW е единствена програма во Македонија која нуди учење и менторство 1:1 со искусни претприемачи.

Локален, регионален и глобален нетворкинг

Билатерално и трилатерално поврзување со сопственици на бизниси во Македонија, регионот и глобално.

Отворени групни дискусии

Отворени дискусии, учење врз основа на успесите и грешките на другите, во релаксирана бизнис атмосфера.

Преку 20 предавачи и ментори

Учење од преку 20 предавачи и ментори, претприемачи, сопственици и топ менаџери на успешни бизниси.

Програма докажана локално и глобално

CEED GROW е глобална програма, која во Македонија се одржува веќе 12 генерации, подготвувајќи преку 300 претприемачи, денес лидери на успешни бизниси и трговски организации.

Зошто да се вклучам во CEED GROW?

CEED GROW има уникатен модел којшто не го овозможува ниедна друга организација.
Успехот на програмата доаѓа од миксот на индивидуално учење и менторство, групна размена на знаења и искуства, информации за бизнис трендови кои им требаат на зафатените сопственици и менаџери, како и континуиран локален и глобален нетворкинг.

Информации и совети за бизнис трендови

Стручно оспособување низ 8 практични, неакадемски сесии, преку размена на искуства, знаење и идеи меѓу претприемачите.

Учење и менторство 1:1

Можност за бизнис советување со најдобрите македонски и регионални претприемачи. CEED GROW е единствена програма во Македонија која нуди учење и менторство 1:1 со искусни претприемачи.

Локален, регионален и глобален нетворкинг

Билатерално и трилатерално поврзување со сопственици на бизниси во Македонија, регионот и глобално.

Отворени групни дискусии

Отворени дискусии, учење врз основа на успесите и грешките на другите, во релаксирана бизнис атмосфера.

Преку 20 предавачи и ментори

Учење од преку 20 предавачи и ментори, претприемачи, сопственици и топ менаџери на успешни бизниси.

Програма докажана локално и глобално

CEED GROW е глобална програма, која во Македонија се одржува веќе 12 генерации, подготвувајќи преку 300 претприемачи, денес лидери на успешни бизниси и трговски организации.

Заинтересиран/а сум за CEED Grow

    Sidebar