Блог

Специјализирани тренинзи

Специјализираните тренинзи се класични обуки предводени од консултанти, предавачи и сертифицирани тренери и истите се конкуренти на пазарот, со тоа што CEED одлучи да нуди тренинзи кои се насочени кон среден менаџмент и кои претставуваат ниш на пазарот, со цел со своите услуги да биде комплементарни на тоа што го нуди пазарот, а не конкурентни. Истите се од голема важност за големите компании кои имаат комплексни организации, хиерархија и систематизација. Размената на искуство е уникатна од другата страна бидејќи е предводена од докажани бизнис основачи кои „го изоделе патот“, но за тоа повеќе во следното прашање.

Визијата ни е да станеме највредниот ресурс за претприемачите во градењето одржлива и просперитетна бизнис средина на локалниот пазар, па оттука стремежот е константно, ден по ден да ја менуваме парадигмата кај претприемачите кои се стремат да пораснат во лидери и напредуваат, преку инвестирање во заедница на основачи на бизниси, на кои им ја обезбедуваме горенаведената платформа.

A total of 10 trainings throughout the year are usually planned and realized in approx.. 40 events.
Further breakdown:

 • Existing and proven trainings:
  • Middle management 1
  • Middle management 2
  • Middle management 3
  • Management of Sales team
  • Sales
 • New trainings:
  • CEOS
   – applicable for GROW stage as per Adizes methodology
  • LIDER
   – applicable for GROW stage as per Adizes methodology

 

Клучни поенти:

 • Не е услов е да се биде член
 • Докажани и проверени обуки
 • Предводени од консултанти, предавачи и сертифицирани тренери
 • Ограничен број на 30 учесници
 • Апликативна за менаџери, специјалисти и сите нивоа на вработени
 • Од големо значење за компаниите кои имаат комплексни организации, хиерархија и систематизација

Detailed breakdown of topics per training:

До-едукација – среден менаџмент

Специјализирани тренинзи -1
Wake Up

 1. Менаџерски „совети и трикови“
 2. Улогата на средниот менаџмент во рамките на хиерархијата ?
 3. Принципи и комуникациски вештини за ефективен тренинг
 4. Активно слушање и ефективно поставување на прашања

Специјализирани тренинзи – 2
Just Do It

 1. Формирање на лидерски тим
 2. Само-управување
 3. Менаџирање на менаџери
 4. Менаџирање на трети лица

Дознај повеќе за закажаните тренинзи

  Специјализирани тренинзи – 3
  Management of Sales Team

  1. Преговарачки вештини и алатки
  2. Ефикасно зголемување на продажба и позитивно влијание врз клиентите
  3. Остварување резултати преку ангажман на трети лица-евалуација, обука, тренинг и советување
  4. Остварување резултати преку ангажман на трети лица-делегирање

  Специјализирани тренинзи – 4
  Sales

  1. Важноста на емоциите, Управување со его, емпатија, страв и стрес
  2. Основи на продажба, процеси и фази и личен план за продажба
  3. Продажна инка, Прашања за продажба, Комуникација, приговори и одговор на приговори
  4. Препорачана техника на продажба, Cross-Selling, Networking

  Дознај повеќе за закажаните тренинзи

   До-едукација – топ менаџмент

   Специјализирани тренинзи – 1
   CEOS

   1. Кризен менаџмент и конфликти
   2. Ситуациско лидерство
   3. Employer branding & employee engagement
   4. Контрола и конзистентност на оперативните активности

   Специјализирани тренинзи – 2
   LIDER

   1. Водење на лидерски тим, самомотивација за основачите и тактики за наградување на топ менаџмент
   2. Business intelligence, data science & data analytics
   3. Дигитализација + Ризик и сајбер безбедност
   4. Employer branding & employee management

   Дознај повеќе за закажаните тренинзи