Блог

Најчести грешки при давањето на повратни информации

Давањето на повратни информации е суштински аспект на комуникацијата, било во професионалното опкружување, образовната средина или личните односи. Конструктивната повратна информација ти помага да ги подобриш своите вештини, перформанси и разбирање. Сепак, постојат неколку најчести грешки кои ние често ги правиме при давањето на повратни информации, кои може да го намалат нивниот ефект и потенцијално да ги нарушат односите. Доколку станеме свесни за овие замки, ние ќе можеме да ја зголемиме важноста на нашите повратни информации и да придонесеме кон позитивна атмосфера насочена на раст.

  1. Претерана нејасност: Една од најприсутните грешки е давањето на повратни нејасни информации. Нејасните коментари како „добро завршена работа“ или „потребно е подобрување“ не даваат корисен увид во работите. За твоите повратни информации да имаат поголема вредност, фокусирај се на конкретните аспекти кои се истакнати или бараат подобрување. Давањето на конкретни примери и детален опис на добрите и лошите страни ќе им помогне на примателите на информациите да го разберат твојот став и да ги направат потребните корекции.
  2. Игнорирање на позитивното: Доколку ги занемаруваш успесите и достигнувањата на индивидуалците, тоа може да ги демотивира и разочара. Иако е важно да ги истакнеш областите за подобрување, истакнувањето на успехот креира балансирана перспектива. Комбинацијата од конструктивна критика со искрена пофалба создава отворено опкружување и ја подигнува самодовербата на индивидуалците.
  3. Користење на негативен јазик: Формулирањето на повратната информација со негативен или критичен тон може да создаде впечаток на напад, а не на можност за раст. Наместо да се фокусираш само на она што треба да се подобри, користи позитивен пристап. Користи изрази како „Еве еден предлог“ или „Дали сте размислувале за…“ со цел да покажеш дека си заинтересиран за нивниот успех и дека имаш желба да им помогнеш да се подобрат.
  4. Недостаток на емпатија: Давањето на повратни информации без да мислиш на чувствата и ставовите на примателот може да доведе до недоразбирања и одбивање. Пред да ги споделиш твоите повратни информации, обиди се да се ставиш во „негова кожа“  за да ги разбереш неговите размислувања. Ова може да ти помогне да ја прилагодиш твојата порака за да биде искрена и полна со емпатија.
  5. Генерализирање на однесувањето: Правењето претпоставки за општите способности на лицето на основа на еден инцидент е честа грешка. Повратната информација треба да се однесува на конкретен случај, а не да даваш обемни изјави за изведбата на лицето. Фокусирај се на поединечни дејства за да му овозможиш на лицето да го сфати контекстот и да направи значајни промени.
  6. Недостиг на решенија: Идентификувањето на проблеми без да се понудат можни решенија може да остави впечаток дека примателот на информации не знае како да продолжи понатаму. При давањето на повратни информации, предложи практични чекори кои можат да се превземат за да се решат проблемите. На овој начин ќе покажеш дека си заинтересиран за нивното подобрување.
  7. Недоследност: Давањето на недоследни повратни информации, кај различни лица или во различни случаи може да создаде конфузија и да го поткопа твојот кредибилитет. Настојувај да одржуваш доследен пристап додека го прилагодуваш твојот стил на комуникација за да одговара на потребите и интересите на поединецот.

Како заклучок, давањето ефикасни повратни информации бара внимателно разгледување и внимателен пристап. Со избегнување на овие вообичаени грешки, можеш да создадеш средина насочена кон поддршка и раст, која поттикнува континуирано подобрување и позитивни односи. Запомни дека повратните информации се можност да ефективна соработка и помош за другите да успеат, а твојот пристап игра клучна улога во одредувањето на нивното влијание.