CEED Бизнис клуб

Дали само јас го имам овој проблем? Како го решаваат другите?

Мора да се отвориме и комуницираме едни помеѓу други како заедница за да ги најдеме најдобрите решенија што ќе ни помогнат во предизвиците.

Активности во CEED Бизнис Клуб

Месечни настани за вмрежување помеѓу членовите:

checked

Настани на актуелни теми од деловното работење

checked

Времетраењето на секоја средба е 1-2 часа

checked

Место на одржување: во живо или онлајн

checked

Дискусијата е модерирана од CEED Македонија

Три нетворкинг поврзувања годишно сo членови од CEED Бизнис Клуб со кои не се познаваш или досега не си бил во комуникација.

checked

Поврзувањата ги прави CEED Македонија.

Sidebar