Blog

Континуирана едукација – инвестиција или трошок!

Во денешно време кога сите информации се достапни преку користење на интернет платформите за пребарување, се поставува прашањето дали нашиот бизнис има потреба од вложување во континуирана едукација на вработените преку посетување на специјализирани програми и обуки? Одговорот е едноставен, ДА! Континуирана едукација на вработените е составен дел на секоја фирма и ги опремува вработените со вештини потребни за извршување на работата. Секоја организација инвестира во обуки и програми за едукација на своите вработени кои потоа ги применуваат научените вештини за подобри резултати. Повеќето организации/фирми ја сметаат обуката како трошок, кога тоа всушност е инвестиција. Постојат бројни причини да се инвестира во континуирана едукација, како подобрен квалитет или со други зборови намалување на грешките при работа, зголемена продуктивност, зголемена мотивација, градење капацитети, подмладување на лидерите итн. Ова е работната сила која може да донесе одличен профит за вашиот бизнис.

Во време на економска криза, една организација често го контролира својот буџет со намалување на несуштинските или ненаплатените активности, а за жал обуките претставуваат една од таквите активности. Сепак, континуираната едукација може да им помогне и на вработените и на организациите токму во такви предизвикувачки ситуации. Со напредокот на технологијата и глобализацијата, постојат различни методи за намалување на трошоците за обука додека се одржува нејзината ефикасност. Виртуелните часови, употребата на различни формати на наставни системи, видео конференции и други технолошки подобрувања помогнаа да се обнови едукацијата правејќи ја поисплатлива. Во оваа ера на глобализација, каде што организациите се распространети низ целиот свет, таквиот напредок во техниките се многу исплатливи и ја намалуваат потребата од обука во живо. Обуките треба да се фокусираат на непосредната деловна потреба на една организација. Обуката треба да биде прагматична во пристапот и директно применлива за секојдневните активности. Ефикасно обучениот персонал со подобрен сет на вештини ќе има висока продуктивност и квалитет, ефикасност во својата работа, чувствувајќи се истовремено ценето од раководството. Како лидери и менаџери, вие сте одговорни за успехот на вашата организација и за развивањето на вашите луѓе за да се зголемат вашите шанси за успех. За секоја организација, луѓето се една од најголемите инвестиции и треба секогаш позитивно да се поттикнува нивниот кариерен и персонален развој.