“Peer to Peer” ГРУПА

Кој треба да го постави новиот курс на фирмата во време на несигурност? Претприемачите!

Разговараме на актуелни теми и споделуваме искуства за тоа што треба да направиме во време на несигурност.

Членовите на “peer to peer” групата се среќаваат еднаш месечно

Времетраењето на секоја средба е до 2 часа

Место на одржување: во живо или онлајн

Дискусијата е модерирана од CEED Македонија

Sidebar