1:1 Connect

Дали ти е потребен совет, сугестија или насока од искусни претприемачи и менаџери за одреден бизнис предизвик?

Учи од паталци, а не од гаталци.

CEED Македонија ти ја нуди услугата 1:1 CONNECT!

Дали ви е потребен совет, сугестија или насока од искусни претприемачи и менаџери за одреден бизнис предизвик?

Учете од паталци, а не од гаталци.

CEED Македонија ви ја нуди услугата 1:1 CONNECT!

Дефинирање и дијагностицирање на предизвикот.

Две поврзувања со членови од CEED Клуб кои можат да помогнат во решавање на предизвикот преку совет, насока, сугестија и размена на искуства.

Поврзувањата ги прави CEED Македонија согласно утврдениот предизвик.

Sidebar